fbpx

Vragen? CHAT of BEL +31 6 51 85 02 15

Algemene voorwaarden voor reis en vervoer

* * * CORONA-CRISIS * * * (tijdelijke aanvulling op / wijziging van onze algemene voorwaarden)

 

Indien een accommodatie of busreis vanwege de corona-crisis door Euroholidays c.q. (een van) haar partners moet worden geannuleerd, zal aan reizigers worden aangeboden om de reis om te boeken of om ter waarde van het (vooruit) betaalde bedrag minus administratiekosten een tegoed (vastgelegd in een zg. corona-voucher) te accepteren voor een reis op een later tijdstip.

Op annuleringen / omboekingen op initiatief van de reiziger zelf, zijn de normale annuleringsvoorwaarden van toepassing.

 

**********************************

 

Op de reisovereenkomst die tot stand komt als je boekt, zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden mede van toepassing.

Euroholidays is SGR-lid Euroholidays is aangesloten bij de SGR.

Alle door ons gepubliceerde reizen vallen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Zie ook https://www.sgr.nl.

Onze "kleine lettertjes":

1. Vrijblijvend aanbod

Voor alle verblijfs- en vervoersmogelijkheden op deze website geldt, dat er sprake is van een vrijblijvend aanbod dat door ons kan worden herroepen, bijvoorbeeld als de reis en/of de accommodatie is volgeboekt.

2. Wijzigingen aanpassingen beschrijvingen / Disclaimer

2.1 Wijzigingen/aanpassingen

Eventuele wijzigingen in tot dan toe bij ons bekende informatie worden zodra ze ons bekend zijn gepubliceerd op deze website, zonder voorafgaande notificatie. Met het verschijnen van zo'n wijziging zijn de gegevens uit eerdere publicaties vervallen.

2.2 Disclaimer

We hebben de gegevens op deze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en doen ons uiterste best om deze aan de actualiteit aan te passen. Eventuele fouten in gegevens of door derden opgegeven onjuiste informatie, veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht, dan wel typefouten in prijzen, binden ons echter niet.

2.3 Faciliteiten / Voorzieningen

Bij de accommodatiebeschrijvingen is vermeld welke voorzieningen aanwezig zijn. Wij hebben zoveel mogelijk en zo zorgvuldig mogelijk vermeld of deze in de prijs zijn inbegrepen, dan wel of hiervoor betaald dient te worden. Het interieur en de faciliteiten aan boord van bus en trein zijn zo exact mogelijk beschreven. Deze zaken veranderen echter regelmatig en wijzigingen worden niet altijd tijdig aan ons doorgegeven. Ditzelfde geldt voor openingstijden en het in gebruik zijn van bepaalde faciliteiten. Voor eventuele onjuistheden in onze beschrijvingen zijn wij niet aansprakelijk.

2.4 Foto's / beschrijvingen

De afgebeelde foto's van de interieurs van de accommodaties of vervoersmiddelen kunnen soms afwijken. Soms is de accommodatie eigendom van particulieren, die het naar eigen smaak hebben ingericht. Hierdoor kan het dus voorkomen dat het appartement / het huis / de kamer dat/die je krijgt er anders uitziet dan die op de afbeelding en ook kan het gebeuren dat een bepaalde voorziening (b.v. TV, minibar) toch niet of juist wel aanwezig is. Dit geldt met name ook voor familiekamers, bestaande uit twee ruimtes. Het kan voorkomen dat deze ruimtes niet van elkaar gescheiden zijn door een muur met deur of opening, maar alleen optisch, bijvoorbeeld door een dwars geplaatste kast of een gordijn. Wij proberen zoveel als mogelijk is hierover de juiste info te verstrekken, maar desondanks kan het voorkomen dat de situatie toch anders is dan in onze omschrijving staat. Klachten hierover kunnen niet in behandeling worden genomen.

2.5 Kamers met extra bedden

Het komt voor dat de 3e en/of 4e persoon slaapt op b.v. een slaapbank, een uitklapbaar zitelement of een kleiner dan normaal bed. Voor zover wij hierover informatie hebben, staat dit in de beschrijving van de kamers vermeld. Houd er rekening mee dat een extra bed ten koste gaat van de leefruimte.

2.6 Afstanden

Voor zover wij afstanden vermelden, zijn deze slechts een indicatie; de door jou gereden afstand c.q. route kan afwijken van onze opgave.

2.7 Overige algemene info(bijvoorbeeld over skigebieden, toeristische beschrijvingen, openingstijden, enzovoorts)

Wij hebben de informatie op deze website uiteraard zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, echter aan de hand van informatie die door derden verstrekt is. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

2.8 Vertrektijden bus- en treinvervoer

De op onze websites genoemde vertrektijden zijn indicatief. De definitieve vertrektijd wordt op het ticket vermeld. In het geval van busreizen behoudt Interbus zich het recht voor om bij te weinig deelname reizigers onder te brengen bij een andere busmaatschappij die mogelijk andere opstapplaatsen en -tijden hanteert.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Algemeen

Euroholidays, noch de eigenaren van de accommodaties en de vervoersmaatschappijen, zijn aansprakelijk voor vertragingen, verlies en diefstal, beschadigingen van eigendommen en schade of letsel berokkend aan gasten, door welke oorzaak dan ook. Ten aanzien van door ons bij derden ondergebrachte bus- en treinreizen e.d. gelden de regels van de desbetreffende onderneming.

3.2 Reisdocumenten

Euroholidays aanvaardt geen verantwoordelijkheid als je niet of niet de juiste reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, groene kaart e.d.) kunt overleggen. Hierdoor niet genoten vakantiedagen worden niet vergoed, noch door Euroholidays, noch door de accommodatieverschaffer, noch door de vervoersonderneming.

3.3 Minderjarigen

In geval van boekingen voor c.q. door minderjarigen, wordt hiermee tevens verklaard dat een ouder / voogd toestemming hiervoor heeft gegeven. De eindverantwoordelijkheid ligt ook bij deze ouder / voogd.

3.4 Schade etc.

In geval van schade, verlies, diefstal aan / van vakantieverblijf, skimateriaal e.d., kan de gast / huurder door een (hotel)eigenaar / verhuurder aansprakelijk worden gesteld. Euroholidays aanvaardt in deze geen verantwoordelijkheid.

4. Boekingen

4.1 Van toepassing zijnde voorwaarden

Op alle offertes en boekingen zijn de op deze pagina genoemde "algemene voorwaarden voor boeking en verblijf" van toepassing.

4.2 Accommodatie- en/of vervoersaanvraag

Indien wij de accommodatie c.q. vervoer voor je moeten aanvragen, zijn hieraan geen extra kosten verbonden. Een aanvraag is echter niet vrijblijvend: als het gevraagde vrij is, komt er automatisch een definitieve boeking tot stand, tenzij wij dit anders met je overeen komen.

4.3 Boeken via boekingsformulier

Het liefst hebben we - om fouten te voorkomen - een door jou ingevuld boekingsformulier of een email.

4.4 Telefonisch boeken

Je kunt ook telefonisch boeken. In geval van wijzigingen / annuleringen op een telefonische boeking zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als in geval van een schriftelijke boeking.

4.5 Voorkeuren (preferenties) en voorwaarden (essenties)

Voorkeuren - voor zover mogelijk - zoals b.v. kamers / plaatsen naast elkaar, balkon op het zuiden - geven we altijd voor je door. Omdat de indelingen ter plaatse c.q. door de vervoersmaatschappijen worden gedaan, kunnen wij echter niet garanderen dat hieraan zal worden voldaan. Indien een bepaalde voorkeur voor jou zo belangrijk is dat het doorgaan van de reis ervan afhangt, is er sprake van een essentie. In zo'n geval vragen wij een schriftelijke bevestiging van de accommodatieverschaffer /vervoerder. Zo'n essentie regelen wij graag voor u, maar er zijn administratiekosten aan verbonden plus een eventuele toeslag die door de accommodatieverschaffer of vervoersmaatschappij verlangd wordt.
We wijzen er op dat een essentie niet altijd mogelijk is.

4.6 Appartement- en kamertypes

Wanneer wij een bepaald type voor je boeken en aan je bevestigen, dan krijg je dit in principe natuurlijk. Toch kunnen er ter plaatse omstandigheden zijn waardoor hieraan toch niet kan worden voldaan. Er zal dan vanzelfsprekend een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief worden aangeboden. Als naar jouw mening het alternatief niet gelijkwaardig is, of als je om een andere reden het alternatief niet wilt accepteren, claim dan direct ter plaatse bij de accommodatieverschaffer, opdat zo snel mogelijk een oplossing kan worden gezocht. Wordt het probleem niet naar tevredenheid opgelost, dan moet je met Euroholidays contact opnemen. Klachten hierover achteraf bij ons kunnen wij niet in behandeling nemen.

4.7 Boekingskosten

Voor hotel, pension of appartement en busvervoer brengen wij GEEN BOEKINGSKOSTEN in rekening.

Voor reserveringen gedaan voor een busreis brengen wij GEEN BOEKINGSKOSTEN in rekening.

De boekingskosten voor een chalet, vakantiewoning en appartementen vanaf 11 personen bedragen € 35,- per boeking.

Voor reserveringen gedaan voor een treinreis brengen wij € 15,- boekingskosten in rekening.

4.8 Eventuele bijkomende kosten en wat in de prijs is inbegrepen

Zie hiervoor de prijsoverzichten. Bijkomende kosten - behalve de boekingskosten - dienen ter plaatse te worden betaald, tenzij anders vermeld. Een borgsom wordt terugbetaald bij vertrek onder aftrek van eventuele schade.

4.9 Boekingsbevestiging

Je krijgt van ons een bevestiging / factuur per email.

4.10 Reisdocumenten

- Accommodatie

Nadat wij het volledige verschuldigde bedrag ontvangen hebben, sturen we je een routebeschrijving en de accommodatievoucher, waar precies op staat wat je geboekt heeft. Deze voucher heb je absoluut nodig bij aankomst. Voor de (financiele) gevolgen van het niet kunnen overleggen van de voucher kun je Euroholidays niet aansprakelijk stellen.

- Vervoer

Nadat wij het volledige verschuldigde bedrag ontvangen habben, sturen we je het ticket / de tickets. Dit ticket / deze tickets heb je nodig bij het opstappen in bus of trein.

4.11 Prijzen / prijswijzigingen

4.11.1

In principe houden we ons natuurlijk aan de gepubliceerde prijzen. Onverwachte prijs- en/of koersstijgingen, hogere belastingen en doorberekeningen door derden kunnen we helaas niet helemaal uitsluiten. Indien nodig worden deze (netto, dus zonder opslag) aan je doorberekend, waarbij je het recht hebt om kosteloos (behalve premie annuleringsverzekering en boekingskosten) te annuleren.

4.11.2

De op de boekingsbevestiging genoemde prijs is in principe de juiste. In geval van een fout of vergissing in de berekening hebben wij echter het recht om deze te corrigeren.Voorbeelden:- Door ons is de leeftijd van een kind verkeerd berekend en er is daardoor ten onrechte kinderkorting berekend. - Volgens de prijstabel is er sprake van een weekendtoeslag, maar deze is abusievelijk niet door ons in rekening gebracht.- Er zijn te weinig personen berekend.- De toeristenbelasting moet vooraf worden betaald, maar wij hebben vergeten deze te berekenen.- Wij hebben een prijs berekend die hoort bij een andere (goedkopere) periode.Als de correctie conform de gepubliceerde prijs is, kun je hiertegen geen bezwaar maken.Als de correctie niet conform de prijstabel is, geldt 4.11.1.

4.11.3

In veel gevallen zal de prijs ter plaatse (veel) hoger zijn dan de door ons berekende. Helaas komt ook het omgekeerde voor, namelijk dat de in het hotel / door de vervoerder gepubliceerde prijzen lager zijn dan wat je betaalde. Hiervoor zijn verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld last-minute aanbiedingen. Jammer genoeg hebben wij geen enkele invloed op het prijsbeleid van de accommodatieverschaffer / vervoerder. Voor aanvang van het seizoen worden onze prijzen contractueel vastgelegd. Om deze reden kunnen wij "klachten" over een eventueel prijsverschil in jouw nadeel niet in behandeling nemen.

4.12

- Kinderen

Soms zijn jonge kinderen boven het maximale aantal personen toegestaan. Gratis kinderen hebben echter niet altijd recht op een eigen bedje en ter plaatse kan betaling verlangd worden voor de maaltijden.

5. Betalingen

5.1 Chalets, vakantiewoningen, appartementen vanaf 11 personen

50% aanbetaling, boekingskosten en de eventuele premie annuleringskostenverzekering dien je per omgaande te betalen; het restantbedrag moet uiterlijk 6 weken voor aankomst op onze rekening zijn bijgeschreven. Bij boeking binnen 6 weken is terstond het gehele bedrag verschuldigd.

5.2 Hotels, pensions, appartementen tot 11 personen

30% aanbetaling, boekingskosten en premie annuleringskostenverzekering dien je per omgaande te betalen; het restantbedrag moet uiterlijk 6 weken voor aankomst op onze rekening zijn bijgeschreven. Bij boeking binnen 6 weken voor vertrek is terstond het gehele bedrag verschuldigd. Wij hebben het recht om vanaf de tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen. Wij behouden ons het recht voor om jouw boeking te annuleren indien je je niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat je niet van je betalingsverplichtingen. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden niet gerestitueerd en blijf je het nog te betalen restant-bedrag verschuldigd. Eventuele incassokosten komen voor jouw rekening. Bespaar jezelf en ons tijd, ergernis en moeite en zorg alstublieft voor tijdige betaling!

5.3 Vervoer

30% aanbetaling en eventueel van toepassing zijnde boekingskosten, dien je per omgaande te betalen; het restantbedrag moet uiterlijk 6 weken voor vertrek op onze rekening zijn bijgeschreven. Bij boeking binnen 6 weken voor vertrek is terstond het gehele bedrag verschuldigd. Wij hebben het recht om vanaf de tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen. Wij behouden ons het recht voor om je boeking te annuleren indien je je niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat je niet van je betalingsverplichtingen. In geval van annulering onzerzijds (als gevolg van het niet voldoen aan je betalingsverplichting) worden eventueel al betaalde gelden niet gerestitueerd en blijf je het nog te betalen restantbedrag verschuldigd. Eventuele incassokosten komen voor jouw rekening. Bespaar jezelf en ons tijd, ergernis en moeite en zorg alstublieft voor tijdige betaling!

6. Annuleringsvoorwaarden / wijzigingen

6.1 Kosteloos annuleren / wijzigen

Accommodaties kunnen binnen 4 dagen na boeking kosteloos worden geannuleerd, met uitzondering van boekingen voor vertrek binnen 6 weken.

Uitzonderingen hierop zijn vakantiewoningen / chalets en enkele appartementen.
Dit staat duidelijk bij de desbetreffende accommodaties aangegeven.

Soms zijn er langere periodes van toepassing waarin gratis kan worden geannuleerd.
Dit staat duidelijk vermeld bij de desbetreffende accommodatie c.q. vervoermiddel.

Voor alle overige annuleringen gelden de volgende regels.

6.2 Annulering door degene die geboekt heeft

Financiële schade, voortvloeiend uit annulering of afbreking van jouw vakantie i.v.m. een voor de verzekeringsmaatschappij geldige reden, wordt - indien je een annuleringskostenverzekering hebt afgesloten - vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Annulering om een andere reden, of annulering onzerzijds i.v.m. niet tijdige betaling, heeft de volgende financiele consequenties.

6.2.1 Annuleringskostenverzekering / boekingskosten

De premie annuleringskostenverzekering en eventuele boekingskosten ben je altijd verschuldigd. De premie voor een reisverzekering hoef je niet te betalen als je niet op reis gaat.

6.2.2 Chalets, vakantiewoningen, appartementen vanaf 11 personen

- Tot 6 weken voor aankomst: 50% van de reissom.

- Bij annulering binnen 49 dagen voor aankomst ben je de gehele reissom verschuldigd.

6.2.3 Hotels, pensions, appartementen tot 11 personen

- Tot 6 weken voor aankomst: 30% van de reissom.

- Bij annulering binnen 6 weken voor aankomst ben je de gehele reissom verschuldigd.

6.2.4 Vervoer

- Tot 6 weken voor vertrek: 30% van de reissom.

- Bij annulering binnen 6 weken voor vertrek ben je de gehele reissom verschuldigd.

6.2.5 Wijzigingen

Eventuele wijzigingen in een al bevestigde boeking zullen we verwerken, voor zover nog mogelijk. De extra kosten hiervan bedragen:

- voor hotels, pensions, appartementen tot 11 personen: € 20,-

- chalets, vakantiewoningen, appartementen vanaf 11 personen: € 35,-

- buspendel: € 20,-

- treinen SneeuwExpress, Krokus Dagtrein en Schnee-Express: het annuleren en wijzigen van een reisdatum, naam/namen reisdeelnemer(s), opstapplaats, bestemming e.d. kan helaas niet kosteloos.

Als er iets gewijzigd dient te worden in een bestaande boeking neem dan even contact met ons op en informeer naar de exacte kosten voor het doorvoeren van de desbetreffende wijziging!

Als een wijziging een (gedeeltelijke) annulering inhoudt, zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

6.2.6 Annulering door Euroholidays

Als wij vanwege welke oorzaak dan ook de reeds geboekte accommodatie, bus- of treinreis moeten annuleren, dan wordt zoveel mogelijk een alternatief aangeboden. Bij het niet aanvaarden van dit alternatief, zal Euroholidays per omgaande het reeds betaalde bedrag terugstorten. Degene die geboekt heeft, heeft daarna geen recht meer op enige schadevergoeding.

6.2.7 Minimum aantal deelnemers

Voor alle pendelbus- en wintersporttreinreizen in ons programma geldt dat bij te weinig belangstelling bepaalde diensten gedeeltelijk wijzigen of geannuleerd worden. Wij zullen je dan uiterlijk 14 dagen voor vertrek hiervan op de hoogte stellen. In geval van annulering worden de ontvangen gelden aan je terugbetaald.

7. Verzekeringen

Er kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor je reis niet, of maar gedeeltelijk, door kan gaan. Om die reden adviseren wij je heel dringend om een annuleringskostenverzekering af te sluiten. Let op: dit moet binnen 7 dagen na boeking. Denk ook aan een goede reisverzekering.

8. Chalets, vakantiewoningen, appartementen

8.1 Interieur

Bij een maximale bezetting kan de leef- en slaapruimte krap zijn. Slaapbanken, onderschuifbedden, uitklapbare zitelementen e.d. kunnen kleiner en minder comfortabel zijn dan een normaal bed. Ook zijn gewone bedden in Frankrijk vaak kleiner en korter dan in NL en B gebruikelijk is. Indien je een lagere prijs betaalt omdat je onder het maximaal aantal personen blijft, heeft de eigenaar / verhuurder het recht om een deel van het huis / appartement dan wel een of meerdere kamers af te sluiten.

8.2 Schoonmaak / linnengoed

In de prijstabellen is vermeld of er voor de (eind)schoonmaak moet worden betaald en zo ja, hoeveel. Helaas is het zo dat een hoge schoonmaakprijs niet garant staat voor een brandschone woning. De afwas en het leegmaken van de vuilnisbak moet je altijd zelf doen en natuurlijk dien je de vakantiewoning / het appartement netjes achter te laten. In alle appartementen, chalets en vakantiewoningen zijn dekbedden (dekens) en kussens aanwezig, tenzij anders vermeld in de omschrijving. In de prijstabel is vermeld of bedlinnen en handdoeken aanwezig zijn of gehuurd kunnen worden of zelf meegebracht moeten worden. Het is altijd aan te bevelen om zelf extra handdoeken mee te nemen. Huishoudlinnen (keukenhanddoek, theedoek, vaatdoek) moet je  altijd zelf meenemen. Schoonmaak: men neemt het soms minder nauw dan wij gewend zijn, vooral in de wat eenvoudiger accommodaties. Spinnenwebben, stof op de kasten en kalkaanslag zijn niet ongebruikelijk.

8.3 De keuken

Er zijn minimaal 2 kookplaten of gaspitten en een koelkast aanwezig, tenzij anders vermeld. Voor wat betreft de overige uitrusting kun je ervan uitgaan dat de meest noodzakelijke attributen aanwezig zullen zijn. Je vakantiekeuken is meestal anders dan wat je thuis gewend bent. Een waterkoker of koffiezetapparaat bijvoorbeeld behoren niet altijd tot de standaard-uitrusting. In een kitchenette is het maken van uitgebreide maaltijden niet altijd mogelijk.

8.4 De inventaris

Vaak is de inventaris minimaal. Het aanwezige servies en glaswerk komt soms niet overeen met het aantal gasten. Denk zelf aan afwasborstel, blikopener, kaasschaaf en kurkentrekker.

8.4 De warmwatervoorziening

Je moet er rekening mee houden dat de capaciteit van boilers onvoldoende kan zijn bij een maximale bezetting en als iedereen direct na elkaar wil douchen.

8.5 Waarborgsom

Voor zover dit ons bekend is, wordt een eventueel verlangde waarborgsom in de prijstabel vermeld. Dit bedrag krijg je bij vertrek weer terug, na aftrek van eventuele kosten, zoals genoten extra's of schade. Euroholidays aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor heffing en/of terugbetaling van waarborgsommen. Wij kunnen hierin ook niet bemiddelen.

9. Hotels en pensions

9.1 Kinderkorting

Meestal krijgen alle kinderen korting, maar soms geldt de korting voor 1 kind per 2 volbetalenden. Zie hiervoor de prijsberekening of vraag ons ernaar voordat je reserveert. Voor kinderen die gratis verblijven, kan ter plaatse betaling worden gevraagd voor eventuele maaltijden. Gratis kinderen hebben niet altijd recht op een eigen bed / plaats in bus of trein. Voor de bepaling van het recht op kinderkorting en de hoogte daarvan is de leeftijd aan het einde van de vakantie, op de vertrekdag, maatstaf gevend. Let op: hotels en pensions zijn gerechtigd om de door jou verstrekte gegevens aan de hand van het paspoort te controleren!

9.2 Maaltijden

LO = logies en ontbijt(buffet)
HP = halfpension (ontbijt(buffet) en) diner
L = alleen logies
AI = all inclusive
MI = more inclusive

Bij de beschrijvingen staat vermeld welke maaltijden in de prijs zijn inbegrepen en welke maaltijden je desgewenst kunt bijboeken. Het spreekt voor zich dat de maaltijden in een eenvoudig pension/hotel bescheidener zijn dan in hogere categorieen. Het ontbijt bestaat gewoonlijk minimaal uit brood(jes), boter, jam, kaas en/of vleeswaar en koffie of thee, melk/sapje. Bij halfpension is het diner meestal een 3-gangen menu; in het algemeen worden er in het buitenland minder groenten geserveerd of vervangen door een salade. Drankjes, koffie/thee zijn bij het diner nooit inbegrepen, tenzij anders vermeld. Met name in pensions kan het voorkomen dat op de zogenaamde Ruhetage het diner bestaat uit een koude schotel. Smaken verschillen. Wat de een lekker vindt, vindt een ander "niet te eten". Omdat klachten over het diner vrijwel nooit erkend worden door het hotel, moet je op de koop toe nemen dat de maaltijden je misschien niet smaken, ofwel een accommodatie boeken waar halfpension niet verplicht is. Het kan voorkomen (b.v. in voor- of naseizoen, als er weinig gasten zijn) dat een ontbijtbuffet wordt veranderd in een continentaal ontbijt of andersom en bij half pension kan een b.v. keuzemenu of dinerbuffet vervangen worden door een vast menu of andersom. De verzorging begint op de dag van aankomst met het diner (indien geboekt) of de dag na aankomst met het ontbijt en eindigt op de dag van vertrek na het ontbijt. In geval van latere aankomst of vervroegd vertrek kan geen restitutie worden gegeven.

Extra info All Inclusive.

All Inclusive betekent niet automatisch dat er ook volop keuze en variatie is. Ook kunnen alleen zg. locale drankjes zijn inbegrepen en deze worden nogal eens uit een grote fles geschonken. Vaak moet je zelf drankjes e.d. halen (is er dus geen bediening). Het All Inclusive kan zich ook beperken tot bepaalde ruimtes, of tot bepaalde tijden. Wij vermelden zo veel en zo goed mogelijk wat je kunt verwachten, maar deze informatie is onder voorbehoud.

9.3 Classificatie accommodatie

De classificatie (uitgedrukt in sterren) is aangegeven volgens de officiele normen van het desbetreffende land. We maken je er op attent dat het verschil tussen een * * en een * * * hotel niet altijd even duidelijk zichtbaar is. Vaak zit een ster meer of minder in voor de gast onduidelijke zaken, zoals het wel of niet hebben van een nachtportier, het vanuit de kamer wel of niet rechtstreeks kunnen telefoneren, het wel of niet aanwezig zijn van een lift en dergelijke. De hotelclassificatie zegt niets over de staat van onderhoud, inrichting of het meubilair, noch over de kwaliteit van de schoonmaak. In lagere categorieen is soms sprake van uitgesproken achterstallig onderhoud, slechte reparaties of karig meubilair. Vlekken in vloerbedekking en lekkages zijn bijvoorbeeld niet ongebruikelijk en de matras kan kleiner, harder of juist zachter zijn dan je gewend bent. De meeste pensions en appartementen vallen niet onder het classificatiesysteem. In de beschrijvingen is zo goed mogelijk vermeld wat je ervan kunt verwachten.

10. Force majeur

Wanneer door buitengewone omstandigheden (behalve indien deze buiten de invloedssfeer van Euroholidays en/of de accommodatieverschaffer vallen), of onvoldoende deelname niet kan worden voldaan aan de verplichtingen, vastgelegd in de boekingsbevestiging, zal zoveel mogelijk een alternatief worden aangeboden. Indien onzerzijds annulering om die reden(en) plaatsvindt, vindt restitutie plaats van betaalde gelden excl. premie annuleringsverzekering.

11. Huisdieren

Je huisdier is in veel accommodaties (aangelijnd!) van harte welkom. We informeren je graag hoe dit is in de door jou gekozen accommodatie. Faciliteiten en horecavoorzieningen zijn echter bijna altijd verboden terrein. Huisdieren moeten altijd bij boeking worden opgegeven. De accommodatieverschaffer kan je bepaalde regels opleggen, zoals een maximaal aantal uren dat het dier alleen gelaten mag worden. De kosten komen voor jouw rekening en moeten doorgaans ter plaatse worden voldaan. Je hebt voor je huisdier de juiste papieren e.d. nodig (gezondheidsverklaring/inentingsbewijs). Informatie hierover kunt je krijgen bij je dierenarts. Er zijn landen waar bepaalde huisdieren of rassen niet worden toegelaten. Informeer je vooraf goed hierover!
Huisdieren zijn niet toegestaan in bus of trein.

12. Aankomst en vertrek accommodatie

Aankomst in principe vanaf 15.00 uur. Vertrek in principe voor 10.00 uur. Eventuele uitzonderingen op deze regel staan vermeld op je reispapieren. Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek bestaat geen recht op teruggave van niet-gebruikte nachten etc.

13. Toeristenbelasting

In de prijstabellen is vermeld of deze ter plaatse moet worden betaald, of in de prijs is inbegrepen. Deze belasting wordt door de plaatselijke overheid vastgesteld en is aan veranderingen onderhevig.

14. Diensten van derden

14.1

Voor zover bij ons bekend, worden de tarieven hiervoor vermeld. Hierin kan echter toch iets veranderd zijn zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld.In elk geval hebben wij geen enkele invloed op de tarieven, noch op de manier waarop een bepaalde service wordt verleend. In geval van problemen / klachten over dit soort zaken, moeten deze door de reiziger zelf worden opgelost, omdat deze zaken buiten onze invloedssfeer vallen.

14.2

Voor skimateriaal, skipassen, vervoer en andere diensten die vooraf via Euroholidays geboekt zijn, geldt dat Euroholidays niet verantwoordelijk is voor een juiste uitvoering van deze diensten. In geval van claims en klachten hierover dient de reiziger zich rechtstreeks te wenden tot de desbetreffende dienstverlener. In het geval van bus- en treinvervoer dient de klacht/claim uiterlijk binnen 1 maand na terugreisdatum te zijn ingediend bij de bus-/treinmaatschappij. Ten aanzien van door ons bij derden ondergebrachte bus- en treinreizen e.d. gelden de regels van de desbetreffende onderneming.

Zie ook 20. Klachten / ongemak.

15. Amusement, excursies, faciliteiten

Het is mogelijk dat door omstandigheden activiteiten niet of slechts beperkt uitvoerbaar zijn, of dat voorzieningen niet of slechts beperkt geopend zijn. Met name buiten de hoogseizoenen dien je hiermee rekening te houden.

16. Gedragsregels / schade

16.1

Gasten dienen zich te houden aan de regels zoals gepubliceerd in de accommodaties / door de vervoersmaatschappijen en aan de normen van algemeen fatsoen.

16.2

Wie in bus / trein of op de plaats van bestemming hinder of last oplevert, kan door de chauffeur / steward / accommodatieverschaffer van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten. Eventuele door deze gast(en) veroorzaakte schade en andere kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de veroorzaker(s) van het probleem. In zo'n geval worden niet genoten vakantiedagen niet vergoed, noch door Euroholidays, noch door de accommodatieverschaffer, noch door de vervoerder. Zie ook 3.4: In geval van schade, verlies, diefstal aan vakantieverblijf, skimateriaal e.d., kan de gast / huurder door een (hotel)eigenaar / verhuurder aansprakelijk worden gesteld. Euroholidays aanvaardt in deze geen verantwoordelijkheid.

17. Geluids- en andere overlast

Overlast zal natuurlijk in principe worden voorkomen. Voor zover wij op de hoogte zijn van bouw-/renovatie-/reparatie-activiteiten, zullen we je hierover informeren. Mocht je toch hinder ondervinden, dan kunnen wij hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Zowel in hotels, pensions en appartementen als in bus en trein wordt in principe nachtrust (23.00 - 7.00 uur) nagestreefd. Hinder van b.v. luidruchtige medegasten kunnen wij en de accommodatieverschaffers / vervoerders echter helaas niet 100% uitsluiten. Op zonbestemmingen gaat het feest vaak tot laat door. Vuilniswagens arriveren soms 's morgens vroeg alweer en jeugd op scooters, zwerfhonden e.d. zijn allemaal zaken om rekening mee te houden. Ligt een accommodatie in een centrum, in een levendige plaats, zijn er veel voorzieningen of wordt er veel georganiseerd, dan betekent dit meestal 'gezellige drukte', maar natuurlijk ook het bijbehorende geluid. Is rust voor jou belangrijk, laat je dan vooraf goed adviseren over je bestemming.

18. Legionella

De zogenoemde "veteranenziekte'' wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie kan overal voorkomen in openbare gebouwen, thuis, maar ook op vakantiebestemmingen. Op www. minvws.nl (www.rijksoverheid.nl) tref je hierover meer informatie aan.

19. Internettoegang

Steeds vaker zijn vakantiehuizen, appartementen, hotels en pensions voorzien van internetaansluiting(en). Wij proberen steeds de actuele informatie te vermelden. Je moet er echter rekening mee houden dat het feit dat er WiFi is, niet zeggen dat dit altijd beschikbaar is. Je kamer kan bijvoorbeeld buiten het bereik liggen, of er kan door een storing geen verbinding met internet worden gemaakt. Noch de accommodatieverschaffer noch Euroholidays kan hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

20. Klachten / ongemak

Allereerst een tip. Als er iets niet in orde is, blijf dan - in je eigen belang - rustig, ook al kan dat wel eens moeilijk zijn.

Accommodatie

We hopen dat je vakantie vlekkeloos zal verlopen. Meestal is dat ook zo. Toch kan er iets niet (helemaal) naar je zin zijn of anders dan je verwachtte. Probeer in eerste instantie zelf het probleem op te lossen bij de receptie, eigenaar, beheerder of dienstverlener. Lukt dit niet, dan kunt je contact opnemen met Euroholidays. Er zal altijd geprobeerd worden om gegronde klachten - in overleg met de aanbieder van de door jou geboekte accommodatie - zo snel mogelijk op te lossen. Klachten die niet nog tijdens het verblijf bij ons gemeld zijn, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen. Dit omdat we als je alweer thuis bent, niets meer kunnen doen aan de omstandigheden ter plaatse en verder omdat achteraf de toedracht/situatie niet of moeilijk meer is vast te stellen. Als je op eigen initiatief de accommodatie verlaat en/of geen gebruik meer maakt van een geboekte dienst, bestaat er geen enkel recht op schadevergoeding.

Diensten van derden (vervoer, verhuur, skipassen etc.)

Klachten over diensten van derden dienen te worden ingediend bij de desbetreffende dienstverlener binnen de daarvoor door deze dienstverlener gestelde termijn en op de wijze waarop deze dienstverlener dat verlangt. Zie ook 14.2, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

Scroll to top