fbpx

Vragen? Advies nodig? Chat met ons!

Privacybeleid

Privacybeleid Euroholidays

​Betreft:

 

https://www.euroholidays.nl

​en

https://www.alpen-chalets.nl

en

https://vervoer.euroholidays.nl

 

 

Over ons privacybeleid 

 

Euroholidays vindt jou als klant belangrijk. Wij gebruiken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, zodat we je zo goed mogelijk kunnen adviseren / informeren en je boeking perfect kunnen afhandelen.

Bij de verwerking van deze gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere:

 • Wij vermelden duidelijk voor welke doeleindenwij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Wij beperken het verzamelen van gegevens tot alleen persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor legitieme doeleinden.

 

 • Wij vragen je toestemming in gevallen waarin die toestemming wettelijk is vereist.
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Partijen met wie wij jouw gegevens delen, hebben allemaal te maken met dezelfde privacywetgeving en voldoen dus ook allemaal aan de wettelijke verplichtingen.
 • Wij respecteren jouw recht om je persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens waar nodig kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan, hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Je vindt de contactgegevens aan het einde van dit document.  

 

 

Toepasselijkheid

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites en de daarop ontsloten dienstverlening van Euroholidays.

 

Ingangsdatum

 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018.

 

 

—–

 

 

 

 

 

Welke gegevens worden door ons verzameld en bewaard

 

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens die minimaal nodig zijn om je verzoek om informatie c.q. je boeking te kunnen verwerken.

Wanneer je bij Euroholidays accommodatie, vervoer, skipakketten, enzovoorts, boekt, dan hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens van je nodig.
In geval van een boeking vragen we om

 • Achternaam en voorletters (van alle reisdeelnemers)
 • Geslacht (van alle reisdeelnemers)
 • Geboortedatum (van kinderen / ouderen i.v.m. leeftijdskortingen)
 • Adres (van de hoofdboeker)
 • Telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer (van de hoofdboeker)
 • E-mailadres (van de hoofdboeker)

 

Deze gegevens bewaren we in onze administratie (zie ook hieronder Travellizer).

Je e-mailadres en/of telefoonnummer gebruiken we:

 • Om een boeking of een optie te bevestigen
 • Om je kort voor vertrek wat laatste tips en/of een reminder te sturen
 • Om je de accommodatievoucher en/of vervoerstickets te sturen
 • Om je op je vakantie-adres zo nodig te kunnen bereiken met een belangrijk bericht.
 • Niet genoemde, soortgelijke, gevallen

Als je ons om advies of informatie vraagt, zijn behalve je e-mailadres en/of telefoonnummer en je naam, ook je persoonlijke (reis)voorkeuren, interesses, je reisgezelschap en je vakantieperiode van belang.

 

Je kunt er van op aan dat wij je niet bombarderen met e-mails en dat wij je e-mailadres nooit zullen delen met derden, anders dan bij jouw vakantie betrokken partijen (zie hieronder ‘Derden’).

 

N.B.
Er wordt jou zo nodig om expliciete toestemming gevraagd voor het gebruik van je persoonsgegevens.

 

 

Hoe gebruiken wij je gegevens

 

Hieronder ​kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Website

 

Software
Onze website is voor ons gebouwd voor Runite.

​Voor het via onze website verzamelen van persoonsgegevens zijn ​passende beveiligingsmaatregelen genomen​.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
Runite​ heeft ​uitsluitend ​toegang tot jouw gegevens indien dit nodig is om ons technische ondersteuning te bieden. Runite zal je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

 

Sociale media

Op onze websites staan knoppen voor het delen op sociale media e.d.
Je interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover kun je de webpagina van het desbetreffende bedrijf bezoeken.

 

Cookies

Onze websites maken uitsluitend gebruik van analytische cookies:

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om websitestatistieken bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

 

Tawk.To

Onze websites maken gebruik van tawk.to, een live-chat oplossing, geleverd door tawk.to Ltd. Dit bedrijf maakt gebruik van cookies om gebruikers te indentificeren en te volgen. Alle communicatie tussen tawk.to en de gebruiker gebeurt via een beveiligde verbinding en informatie wordt bewaard op beveiligde en geëncrypteerde servers.
Een log van je gesprek kan bewaard worden, met als doel om je een zo goed mogelijke service aan te bieden.
Tawk.to deelt geen informatie met derden.

 

Boekingsadministratie, facturatie en boekhouden 

 

Travellizer

Voor onze bijhouden van onze boekingsadministratie en ten behoeve van boekhoudkundige verwerking, maken wij gebruik van ​de voor ons ontwikkelde software Travellizer.

​​Binnen Travellizer worden jouw gegevens uitsluitend gebruikt voor het administreren van je boeking en het sturen van de boekingsbevestiging c.q. factuur en vouchers.

 

 

Derden

 

Accommodatie-inkopers / vervoerders / andere dienstverleners

Je gegevens worden gedeeld met onze partners (leveranciers), die de producten en diensten leveren waarmee jouw vakantie wordt samengesteld.

Het gaat hierbij om namen met voorletters en geslacht en – voor zover van belang voor kortingen e.d. –  geboortedata.
Ook je mobiele telefoonnummer is noodzakelijk. Dit hebben vervoersmaatschappijen nodig om je te kunnen bereiken in geval van “nood” (vertraging, wijziging in opstaptijd of anderszins.

Veiligheid

 

Euroholidays doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen de directie en onze boekingsmedewerkers hebben toegang tot de gegevens. We waarborgen hierbij je privacy en zorgen ervoor dat je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en volgens de regels beschermd zijn opgeslagen.

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij echter facturen met je (persoons)gegevens te bewaren en deze gegevens kunnen dus zolang de toepasselijke termijn loopt, niet gewist worden.

 

E-mail en mailinglijsten 

 

Als je expliciet hebt aangegeven dat je onze nieuwsbrief c.q. onze aanbiedingen wilt ontvangen, dan worden je naam en e-mailadres door ons gebruikt om je deze toe te sturen.

Ook kunnen we je gegevens gebruiken om je gerichte informatie te sturen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een reminder dat de eerder door jou geboekte accommodatie weer beschikbaar is voor het nieuwe seizoen.

 

MailChimp 

 

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp.
MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd ​aan je is verzonden ziet je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.
Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.
MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Beoordelingen Feedback Company 

 

Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company.

Als je een review achterlaat via Feedback Company , dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons. Feedback Company publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company  contact met je opnemen om een toelichting op je review te vragen. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten, delen wij je naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot je boeking met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.
Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen. Hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt.

 

 


Samengevat

 

Wij behandelen je gegevens altijd strikt vertrouwelijk en stellen deze niet ter beschikking aan derden, anders dan noodzakelijk voor je boeking van accommodatie, trein, bus, skipakketten, enzovoorts, die onderdeel uitmaken van de door jou geboekte reis, alsmede om aan boekhoudkundige / belastingtechnische en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Met andere woorden: de verwerking en het gebruik van je gegevens houdt altijd direct verband met de boeking die je bij ons hebt gedaan.

 

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, waardoor de beveiliging van de persoonsgegevens en jouw privacy gewaarborgd zijn.

 

Wij zijn op de hoogte van jouw rechten betreffende je persoonsgegevens en we wijzen je hier op in dit document. Jouw rechten worden door ons gerespecteerd.

 

 

 

 

Jouw rechten 

 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.
Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken en in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.
Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen ons administratiesysteem hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Euroholidays. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

 

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken echter je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. In dit document vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

 

Euroholidays
Linge Singel 34
4033KB Lienden Nederland
Telefoon: (+31) (0) 344 61 06 48

Contactpersoon voor privacyzaken

 

Eta Engelse
E-mail: eta@euroholidays.nl

 

 

 

Scroll to top